Sökning: "paywall"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet paywall.

  1. 1. Webbens vägar : om webbjournalistikens etablering och utveckling vid tre svenska regionala och lokala dagstidningar 1995-2013

    Författare :Jan Hinderson; Mediehistoria; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; web; media; online journalism; local news; media history; social media; paywall;

    Sammanfattning : In this dissertion in Media History I study the history and development of online journalism in three Swedish local and regional newspapers: Helsingborgs Dagblad, Sydöstran and Ystads Allehanda. The starting point is historical: I have tried to anchor the three newspapers' decision to start their online newspapers in their own history and surrounding society. LÄS MER