Sökning: "patrik lundell"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden patrik lundell.

 1. 1. Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Patrik Lundell; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : This study treats ideas of how newspapers should be edited, from the middle of the 18th century to the middle of the 19th century. It deals both with notions of communication and how these were carried out. LÄS MER

 2. 2. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Patrik Lundell; Gunnar Broberg; Dag Nordmark; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This study treats ideas of how newspapers should be edited, from the middle of the 18th century to the middle of the 19th century. It deals both with notions of communication and how these were carried out. LÄS MER

 3. 3. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Patrik Lundell; Broberg Gunnar; Dag Nordmark; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 4. 4. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; Patrik Lundell; Marie Cronqvist; Jonas Harvard; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boulevard press; culturla history of the media; media system; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : This thesis explores the late 19th century boulevard press in Stockholm. The study is based on four weekly boulevard newspapers during the period: Figaro, Vikingen [The Viking], Budkaflen [The Fiery Cross] and Hvad Nytt [What’s New]. The main focus of the boulevard press was high-society people and the theatres and restaurants these visited. LÄS MER

 5. 5. Att fostra journalister : Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Elin Gardeström; Lena Lennerhed; Bosse Holmqvist; Patrik Lundell; Per Wisselgren; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; journalism education; journalism training; journalism apprenticeships; public opinion; freedom of expression; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The thesis analyses the interaction between various interests in Swedish society when the existing apprenticeship system for the journalism profession was to be replaced by a formal journalism education programme. The press organisations had a difficult time agreeing on a programme, and the issue was discussed for over 50 years. LÄS MER