Sökning: "patient simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden patient simulation.

 1. 1. Building patient safety in intensive care nursing : Patient safety culture, team performance and simulation-based training

  Författare :Randi Ballangrud; Marie-Louise Hall-Lord; Birgitta Hedelin; Mona Persenius; Karin Samuelsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; nursing; patient safety; safety culture; simulation; team performance; team training; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to investigate patient safety culture, team performance and the use of simulation-based team training for building patient safety in intensive care nursing.Methods: Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 2. 2. Teamwork training using patient simulation

  Författare :Lisbet Meurling; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Teamwork is an important factor in safe healthcare. Simulation based team training (SBTT) is a method to gain the non-technical skills important for proficient teamwork. This thesis evaluated SBTT using different modalities and evaluation levels, looking at whole teams of either medical students or full professionals. LÄS MER

 3. 3. Simulation supported training in oral radiology : methods and impact on interpretative skill

  Författare :Tore Nilsson; Jan Ahlqvist; Martin Rydmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Virtual reality; simulation; simulator; radiology; radiography; learning; skill acquisition; visual-spatial ability; parallax; Radiology; Radiologi; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Simulation is an important tool when training is hazardous, time consuming, or expensive. Simulation can also be used to enhance reality by adding features normally not available in the real world. LÄS MER

 4. 4. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 5. 5. On the Improvement of Healthcare Management Using Simulation and Optimisation

  Författare :Marie Persson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Simulation; Optimization; Management; Healthcare;

  Sammanfattning : This thesis concerns healthcare management and specifically addresses the problems of operating room planning and waiting list management. The operating room department is one of the most expensive areas within the healthcare system which necessitates many expensive resources such as staff, equipment and medicine. LÄS MER