Sökning: "pathology Pathology Molecular medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 342 avhandlingar innehållade orden pathology Pathology Molecular medicine.

 1. 1. Two Types of Fibrils in ATTR Amyloidosis Implications for Clinical Phenotype and Treatment Outcome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabet Ihse; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; amyloid; transthyretin; familial amyloidotic polyneuropathy; TTRV30M; non-TTRV30M; wild-type; liver transplantation; cardiomyopathy; fibril composition; Biokemi; Biochemistry; Biology with specialization in Molecular Biology; Biologi med inriktning mot molekylärbiologi; Experimentell patologi; Experimental Pathology; Medical Biochemistry; Medicinsk biokemi; Molecular Biology; Molekylärbiologi; Pathology; Patologi;

  Sammanfattning : Systemic amyloidoses are a group of lethal diseases where proteins aggregate into fibrillar structures, called amyloid fibrils, that deposits throughout the body. Transthyretin (TTR) causes one type of amyloidosis, in which the aggregates mainly infiltrate nervous and cardiac tissue. LÄS MER

 2. 2. Genetic and Epigenetic Profiling of Mantle Cell Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Margrét Halldórsdóttir; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mantle cell lymphoma; chronic lymphocytic leukemia; copy number aberration; proliferation signature; TP53; SNP array; methylation array; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Tumour biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Tumörbiologi; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Oncology; Onkologi; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Pathology; Patologi;

  Sammanfattning : Mantle cell lymphoma (MCL) and chronic lymphocytic leukemia (CLL) both belong to the group of mature B-cell malignancies. However, MCL is typically clinically aggressive while the clinical course of CLL varies. LÄS MER

 3. 3. Regulation of neutrophil apoptosis

  Detta är en avhandling från Maria Alvarado-Kristensson, experimentall pathology, Lund University, U-MAS, entrance 78, 205 02 Malmö

  Författare :Maria Alvarado-Kristensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PP2A; p38 MAPK; caspases; signal transduction; inflammation; Apoptosis; human neutrophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Humana neutrofiler är vita blodkroppar med den kortaste livslängden. Varje dag frisätts det miljoner neutrofiler från benmärgen till blodet. Från blodbanan är neutrofiler de första celler som anländer och samlas i en infekterad vävnad. Neutrofiler är mest kända för deras anti-mikrobiella funktion. LÄS MER

 4. 4. Molecular Genetic Analysis in B-cell Lymphomas A Focus on the p53 Pathway and p16INK4a

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Norafiza Zainuddin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diffuse large B-cell lymphoma; chronic lymphocytic leukemia; TP53 mutation; MDM2 SNP309; codon 72 polymorphism; p16INK4a methylation; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Tumour biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Tumörbiologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Molekylär genetik; Molecular Genetics; Oncology; Onkologi; Pathology; Patologi;

  Sammanfattning : The presence of TP53 mutations has been associated with inferior outcome in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and chronic lymphocytic leukemia (CLL). In DLBCL, the impact of the TP53 codon 72 polymorphism and MDM2 SNP309 has not been clearly elucidated, whereas MDM2 SNP309 was suggested as a poor-prognostic marker in CLL. LÄS MER

 5. 5. Cell cycle deregulation in breast cancer subgroups and effects on proliferation, migration and tamoxifen resistance

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Sophie Lehn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; subgroups; proliferation; migration; stem cells; tamoxifen; estrogen receptor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor, och under år 2011 fick över 8000 svenska kvinnor denna diagnos. Termen bröstcancer är egentligen ett samlingsnamn för alla de olika typer av cancer som kan uppstå i bröstet. LÄS MER