Sökning: "patchy particle"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden patchy particle.

 1. 1. Fluids, Gels and Crystals : Phase behavior of binary thermoresponsive microgel mixtures

  Detta är en avhandling från Kemiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Jasper Immink; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-03]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; colloidal phase behavior; microgel; binary mixture; colloidal gel; sequential gelation; patchy particle; binary crystal; crystal-to-crystal transition;

  Sammanfattning : Particles that are a hundred- to ten thousand times smaller than the width of a hair are commonly referred to as colloidal particles. Colloidal particles occur in a variety of products, like foodstuffs (marmelade and dairy products), construction materials (cement) and stained glass. LÄS MER

 2. 2. Modelling anisotropic interactions in colloidal systems

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Physical Chemistry

  Författare :Alexei Abrikossov; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SIMULATION; Modelling; electrostatic interactions; Colloids; Statistical mechanics; SIMULATION; Modelling; electrostatic interactions; colloid; Statistical mechanics;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattningUnder den senaste tiden har det varit ganska populärt att studera smart materia som kan bilda nya strukturer beroende på externa förhållanden. Detta arbete är fokuserat på att studera hur man kan designa sådan ma- teria. LÄS MER

 3. 3. Exactly Solvable Models for Self-Assembly

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Physical Chemistry

  Författare :Erik Edlund; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The field of self-assembly studies the spontaneous formation of order from preexisting components.It holds the promise of fabricating tomorrows materials and devices not by traditional methods, but by designing building blocks that will act as supramolecular ``atoms'' and form the desired structures without external input. LÄS MER

 4. 4. Development of a Passive Immunization Strategy Against Atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Alexandru Schiopu; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; regression; plaque; peptide; oxidized LDL; immune system; carotid stenosis; cardiovascular diseases; apolipoprotein B-100; atherosclerosis; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; vascular injury; ultrasound; antibodies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Åderförfettning (även kallat åderförkalkning eller ateroskleros) börjar genom att det ?onda kolesterolet? LDL fastnar i väggen på ett blodkärl. Där kan LDL börja modifieras och orsaka inflammation. Inflammationen påskyndas av att vita blodceller kommer in i artärväggen och försöker ta bort fettet. LÄS MER

 5. 5. On the Phase Behaviour of Soft Matter: Understanding Complex Interactions via Quantitative Imaging

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry

  Författare :Maxime Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microgels; Lysozyme; eye lens proteins; confocal microscopy; interaction potential; phase behaviour; simulations;

  Sammanfattning : A first lesson in physical chemistry invariably starts with an example of water existing in three states, or phases - gaseous (water vapour), liquid (water from the tap) and solid (ice cubes). Such phase transitions are easily observed, but their underlying cause is not so evident. LÄS MER