Sökning: "pastoral omsorg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden pastoral omsorg.

 1. 1. Konsten att producera lärande demokrater

  Författare :Linnéa Holmberg; Mats Börjesson; Ulf Olsson; Björn Haglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; leisure-time centres; governmentality; pastoral care; ideological dilemmas; subjectification; confessional practice; constructions of desirable citizens; education; learning; Fritidshem; governmentality; pastoral omsorg; ideologiska dilemman; subjektivering; bekännelsepraktik; medborgarskapande; utbildning; lärande; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the basic question of how individuals are formed and created as citizens in society today, and how individuals construct themselves as citizens in this society. It takes interest in how they are managed to govern themselves through specific constructions of citizenship, and looks at how the exercise of power establishes certain knowledge that affects their view of themselves and generates truths about how they are expected to live their lives. LÄS MER

 2. 2. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 3. 3. Avstånd - Närhet. Ingmar Bergmans Vintersagan

  Författare :Rikard Loman; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theater theory and history; Directors theatre; Performance analysis; International Shakespeare; Carl Jonas Love Almqvist; William Shakespeare; Swedish 20th century theatre; Ingmar Bergman; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the directorial changes brought about in Vintersagan, Ingmar Bergman's 1994 production of William Shakespeare's late play The Winter's Tale (1610-11) at Dramaten in Stockholm, and put forth a contribution to a more nuanced understanding of Bergman as a theatre director. Foreignness and familiarity, remoteness and proximity are the dichotomies with which his theatrical work is best described. LÄS MER