Sökning: "past tense"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden past tense.

 1. 1. Tense and aspect in Chichewa, Citumbuka and Cisena A description and comparison of the tense-aspect systems in three southeastern Bantu languages

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Andrea Kiso; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tense; aspect; Chichewa; Citumbuka; Cisena; Bantu; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : This dissertation describes and compares the tense-aspect systems found in three southeastern Bantu languages, viz. Chichewa, Citumbuka and Cisena. LÄS MER

 2. 2. Aspect, evidentiality and tense in Mongolian From Middle Mongol to Khalkha and Khorchin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Benjamin Brosig; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Middle Mongolian; Mongolian; Khalkha; Khorchin; tense; evidentiality; aspect; complex predicates; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : The present thesis consists of an introduction and the following papers:The aspect-evidentiality system of Middle Mongol. Ural-Altaic Studies, 13. (forthcoming)The tense-aspect system of Khorchin Mongolian. In: Pirkko Suihkonen & Lindsay Whaley (eds. LÄS MER

 3. 3. Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Lisa Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; aktionsart; Nordiska språk språk och litteratur ; modality; grammaticalization; temporal adverbial; Scandinavian languages and literature; expressions for the future; aspect; present; tense; Swedish; auxiliary; tense system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De svenska framtidsuttrycken (futuralt presens, futuralt skola och futuralt komma) är alla kontextuellt betingade användningar av uttryck som också har andra funktioner. Syftet med min avhandling är att beskriva vilka kontextvillkor som måste vara uppfyllda för att de tre uttrycken ska fungera som framtidsuttryck. LÄS MER

 4. 4. Das deutsche Präsens : Tempus der Nichtvergangenheit

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Britt-Marie Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historical present; image of time; deictic time adverbials; conceptual structure; German present tense; non-past tense; German language and literatur; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to argue for the definition of the German present tense as a non-past tense. Three descriptive levels are distinguished: the semantic, the conceptual and the "level of reality" ( "Wirklichkeitsebene" ). It is assumed that there is no 1:1 correspondence between the semantic and the conceptual level. LÄS MER

 5. 5. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. LÄS MER