Sökning: "partssamverkan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet partssamverkan.

 1. 1. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Alexis Rydell; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; nedläggning; partssamverkan; partsrelationer Plant closures; downsizing; union-management relations; Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri; General Microdata Analysis - manufacturing;

  Sammanfattning : Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Skyddsombud i allas intresse : en rättsvetenskaplig studie

  Detta är en avhandling från Norstedts juridik AB

  Författare :Maria Steinberg; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Juridik; Law; Skyddsombud; skyddsombudsstopp; 6:6A arbetsmiljölagen; work environment law; labour law; safety delegate; safety representive; democracy; influence; co-operation; skyddsombud; demokrati; inflytande; påverkan; arbetsmiljö; arbetsmiljörätt; arbetsrätt; folkhälsa; samverkan; partssamverkan; facklig representant;

  Sammanfattning : Skyddsombud kan påverka brister i arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljörätten. Deras uppgift är att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö tillsammans med arbetsgivare och fackliga organisationer. Skyddsombudets uppgift är inte enkel. LÄS MER