Sökning: "participative leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden participative leadership.

 1. 1. Safety leadership in the construction industry Managing safety at Swedish and Danish construction sites

  Detta är en avhandling från Gothenburg : University of Gothenburg

  Författare :Martin Grill; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational safety; safety leadership; construction manager; participative leadership; rule-oriented leadership; transformational leadership; transactional leadership; passive leadership; safety climate;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and describe essential components of safety leadership behavior in the construction industry in Sweden and Denmark. The methods used were semi-structured interviews, cross-sectional and longitudinal questionnaire studies, and behavioral observations. LÄS MER

 2. 2. Medicinsk specialisering och läkares ledarskap : En longitudinell studie i professionell kollegialitet och konkurrens

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Levay; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Medical specialization; leadership; profession; health care organization; organizational change; longitudinal; physician leadership; charisma; medicine; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study explores specialization and leadership in the medical profession. Previous research shows that medical specialization leads to increased collegiality and competition within the profession and, to various degrees, in relation to other occupational groups. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: Verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Institutionen för psykologi

  Författare :Marie-Louise Österlind; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; Social care; role; worksituation; dilemmas; constructivist; phenomenology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utforskar vad det innebär att vara verksamhetsnära chef i en svensk kommunal omsorgsorganisation. Det forskningsprojekt som utgör avhandlings empiriska bas tillkom för att de medverkande cheferna upplevde att de hade en svår arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Bullying and social objectives A study of prerequisites for success in Swedish schools

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Björn Ahlström; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Successful schools; Social objectives; Leadership; Bullying; Insulting behaviour; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between organizations structure, culture and leadership. The specific organization that has been studied is Swedish secondary schools. The Swedish schools have a divided task, first to develop the students academic skills and secondly to develop the students socially and civically. LÄS MER

 5. 5. Exploring academic leadership in medical schools and universities in Iran

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (Lime)

  Författare :Ali Bikmoradi; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Medical education in Iran has been integrated into the health care system through a complex organizational change that included the formation of a single government division called the Ministry of Health and Medical Education. This division is responsible for both medical education and health services at the national level, whereas health care at the provincial level is provided by medical universities. LÄS MER