Sökning: "parent organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden parent organizations.

 1. 1. Medicinens lyskraft och skuggor ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carina Carlhed; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu; Educational and cultural sociology; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUNDBakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Industrial Dynamics: A Multilevel Study of the Swedish IT Industry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Eriksson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; spin-off; start-up; imprinting; Sweden; information technology; organizational ecology; venture capital; industrial dynamics; industrial agglomeration; inertia;

  Sammanfattning : The first Swedish information technology (IT) organizations were founded in the 1950s, but it was only in the early 1990s that the number of organizations in the IT industry started to grow. In the late 1990s, growth took off rapidly, peaking when the stock market bubble burst in March 2000. LÄS MER

 3. 3. Organizing project-based operations The interplay of content, context and social processes

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Maxim Miterev; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; project-based operations; project-based organization; PBO; contingency; new institutionalism; organization theory; organization design; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Project-based organizations (PBOs) are becoming increasingly widespread and important for the modern economy and society. Thus, they attact significant scholarly attention to their distinctive features. The unit of analysis employed by the majority of the studies is the project-based organization as a whole. LÄS MER

 4. 4. Implementing a program for parents with intellectual disability: Peer support as an interactive support system

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Elaine Mc Hugh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; evidence-informed programs; intellectual disability; training; implementation support; parenting; Parenting Young Children; peer support;

  Sammanfattning : There is growing focus on equal rights and inclusion for individuals with intellectual disability (ID), including the right to have children (Article 23 of the UNCRPD). Implementation of appropriate, research-based practices is therefore integral to supporting these parents. LÄS MER

 5. 5. Strategic alliances and trust processes - a study of strategic collaborations between high-technology companies

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Agneta Planander; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management of enterprises; dynamic processes; employees; contradictions; Strategic alliances; trust; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop an increased understanding of strategic alliance processes. A specific aim has been to explore the trust processes involved, and to better understand the dynamics of the strategic alliance processes. LÄS MER