Sökning: "paraply"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet paraply.

 1. 1. HYDROPHOBIC PEPTIDE TAGS - As tools in bioseparation and investigation of recombinant proteins

  Detta är en avhandling från Department of Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Sara Fexby; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; E. coli; Biochemical technology; Biokemisk teknik; fusion protein; tyrosine; hydrophobicity; Hydrophobic interaction chromatography; aqueous two-phase system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många framsteg har gjorts inom bioteknik de senaste decennierna. Idag kan vissa sjukdomar fastställas redan på DNA-nivå och viktiga läkemedel samt tvättmedelskomponenter tillverkas industriellt med hjälp av gentekniska tekniker. LÄS MER

 2. 2. Methods to Improve and Evaluate Spatial Data Infrastructures

  Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Författare :Ara Toomanian; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spatial data infrastructure; evaluation; balanced scorecard; geoportals; clearinghouse; web cartography; expert system; web services;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är inriktad på metoder för att förbättra och utvärdera infrastrukturer för geografiska data (eng. Spatial Data Infrastructure). LÄS MER