Sökning: "panträtt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet panträtt.

 1. 1. Återpantsättning enligt svensk rätt : Om pantsättning av pant och panträtt

  Författare :Staffan Myrdal; Torgny Håstad; Göran Millqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; rehypothecation; repledge; subpledge; remortgage; submortgage; pledge; collateral; right of use; Civilrätt; återpantsättning; frempantsætning; frempantsettelse; rediskontering; vidarepantsättning; återpantsätta; vidarepantsätta; rediskontera; borgenärsskydd; förfogandelegitimation; betalningslegitimation; mottagandelegitimation; säkerhetsöverlåtelse; godtrosförvärv; tredjemanspantsättning; pant; panträtt; sakrätt; pignus irregulare; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to analyse the concept of repledge (or sub-pledge, or, in a narrow sense, rehypothecation) under Swedish law. A repledge typically occurs when B has received collateral from A under a pledge securing A’s obligations towards B, and B in his turn pledges that collateral (i.e. LÄS MER

 2. 2. Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag : Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser

  Författare :Elisabeth Ahlinder; Richard Hager; Göran Millqvist; Kåre Lilleholt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; real estate; real property; land code; pledge; form requirements; leasing; security; property bonds; securitisation; mezzanine-loan; ring fence; triple net; fast egendom; fastighet; jordabalken; panträtt; formkrav; hyra; säkerhet; fastighetsleasing; fastighetsobligationer; värdepapperisering; fastighetsbolag; mezzanine-lån; negativklausuler; ring fence; triple net; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques. LÄS MER