Sökning: "pIII"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet pIII.

 1. 1. The biology of filamentous phage infection - implications for display technology

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; infection mechanism; selective infection; TolA; Escherichia coli; pIII; Filamentous phage; Phage display technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett stort behov av molekyler eller reagenser för korrekt och snabb diagnos och/eller behandling av sjukdom. På laboratorier används särskilda verktyg för att ta fram sådana reagenser. Verktygen utgörs ibland av levande organismer, som t ex bakterier och virus, och kallas bioteknologiska verktyg. LÄS MER

 2. 2. Genetic studies of non-HLA loci in rheumatoid arthritis : expression and interaction of candidate genes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Marcus Ronninger; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Genetic predisposition is an important contributor in development of human complex diseases, like rheumatoid arthritis (RA). In this thesis work, we present advances for involvement of non-HLA genetic risk factors for RA. LÄS MER