Sökning: "pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse"

Hittade 1 avhandling innehållade orden pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse.

  1. 1. Experiences and Nursing Support of Relatives of Persons with Severe Mental Illness

    Författare :Bente Margrethe Weimand; Birgitta Hedelin; Marie-Louise Hall-Lord; Christina Sällström; Kim Lützén; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Burden; everyday life; health; mental healthcare; relational ethics; relatives of persons with severe mental illness; support of relatives; Byrde; dagligliv; helse; nærhetsetikk; psykisk helsevern; pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse; støtte til pårørende; Nursing Science; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to illuminate experiences of relatives of persons with severe mental illness, and their need for support from formal care. Furthermore, to illuminate nursing support of relatives of persons with severe mental illness.Methods: A mixed methods design was used. LÄS MER