Sökning: "på svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 1382 avhandlingar innehållade orden på svenska.

 1. 1. Kommunism på svenska? : SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jörgen Hermansson; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fokus på föra : Om svenska funktionsverbsfrasers semantik och valens, med särskild utgångspunkt i verbet föra

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Renate Walder; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; functional verb structures; Swedish; cognitive semantics; polysemy; metaphor; domain-mapping; valency; corpus linguistics; Svenska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Functional verb structures, e.g. to have a break, to take into account, consist of a functional verb and an abstract noun (in a nominal phrase, NP, or a prepositional phrase, PP). The purpose of this thesis is to test whether three of the most central claims about these structures apply to Swedish functional verb structures with the verb föra. LÄS MER

 3. 3. Samhällsförändring på väg Perspektiv på den svenska bilismens utveckling mellan 1950 och 2007

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Eva Lindgren; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Automobility; Car ownership; Car diffusion; Economic history; Fuel Efficiency; Norway; Rebound effect; Sweden; Transport policy; Traffic safety; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to give a perspective on the development of the Swedish automobility between 1950 and 2007. New knowledge on automobility’s role for economic historical development will be achieved by studying the interaction between the diffusion of the private car on the national and the regional level, and the households’ preferences and the government’s regulations of car ownership. LÄS MER

 4. 4. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 5. 5. Moulin Rouge på svenska Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER