Sökning: "pär schön"

Hittade 1 avhandling innehållade orden pär schön.

  1. 1. Gender Matters Differences and change in disability and health among our oldest women and men

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

    Författare :Pär Schön; Marti G. Parker; Mats Thorslund; Boo Johansson; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; oldest old; gender differences; health trends; disability; care utilization; healthy life expectancy; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : This thesis investigates gender differences in health and how they have changed between 1992 and 2002 among very old people. It explores gender differences in the association between disability and health, and gender differences in care utilization among our oldest old people. LÄS MER