Sökning: "oxidants"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet oxidants.

 1. 1. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ella Ekeroth; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process.Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. LÄS MER

 2. 2. On soot oxidation in heavy duty diesel engine combustion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jan Eismark; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Diesel engine; oxidants; soot oxidation; soot formation; emissions; combustion; turbulence;

  Sammanfattning : Soot emissions from diesel engine combustion are harmful both for the health and the environment. Soot is also a limiting factor in the work to lower the emissions of nitrogen emissions (NOx) and to improve the fuel consumption. In the present work, experimental and simulation methods were used to study soot processes during the combustion. LÄS MER

 3. 3. Oxidants and antioxidants in cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Kim Ekblom; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; first-ever acute myocardial infarction; first-ever stroke; bilirubin; iron; HFE genotypes; UGT1A1*28; prospective; risk factor; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiovascular medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiovaskulär medicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Sammanfattning : Background Cardiovascular diseases, including myocardial infarction and stroke, are the main reason of death in Sweden and Western Europe. High iron stores are believed to produce oxygen radicals, which is the presumed putative mechanism behind lipid peroxidation, atherosclerosis and subsequent cardiovascular disease. LÄS MER

 4. 4. Molecular oxygen and hydrogen peroxide as mild oxidants in catalytic oxidations : Applications to palladium and osmium catalysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Bergstad; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry; Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Sammanfattning : In this thesis the use of molecular oxygen and hydrogen peroxide as mild oxidants in transition metal-catalyzed oxidations of organic substrates is discussed. The thesis is divided into three parts.In the first part the use of heteropolyacids as robust oxygen-activating agents for aerobic reoxidation of zerovalent palladium is described. LÄS MER

 5. 5. The interaction of dissolved hydrogen with α-radiolytic oxidants during nuclear fuel dissolution

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Lovisa Bauhn; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; α-radiolysis; MOX; hydrogen effect; bromide; gas mass spectrometry; SIMFUEL;

  Sammanfattning : Used nuclear fuel contains radiotoxic elements that will need to be kept isolated from the biosphere over a time period of 100 000 years. The KBS-3 geological storage concept aims to prevent the migration of radionuclides into the environment by different engineered barriers. LÄS MER