Sökning: "outdoor recreation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden outdoor recreation.

 1. 1. Understanding recreational landscapes. Developing a knowledge base on outdoor recreation monitoring in Swedish coastal and marine areas

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Andreas Skriver Hansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Friluftsliv; Naturturism; Nationalparker; Kuster; Hav; Landskap; Outdoor life; Ecotourism; Landskap; Sverige; Kosterhavet; Outdoor recreation monitoring; Outdoor recreation management; Outdoor recreation; Coastal and marine areas; quantitative qualitative methods; Landscapes; Sweden;

  Sammanfattning : Hansen, Andreas Skriver. 2016. Understanding recreational landscapes. Developing a knowledge base on outdoor recreation monitoring in Swedish coastal and marine areas. LÄS MER

 2. 2. Outdoor Recreation and Environmentalism Social and Spatial Perspectives

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Daniel Wolf-Watz; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Outdoor recreation and environmentalism are interlinked phenomena. Historically, they have clear parallels; both emerged at the dawn of the last century, drew inspiration from the Romantic Movement, and were reactions against elements in the modern industrialized and urbanized society. LÄS MER

 3. 3. On Environmental Grounds Outdoor Recreation, Place Relations and Environmental Sustainability

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Daniel Wolf-Watz; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kulturgeografi; Human Geography; Environmental Concern; Place; Nature; Practice; Tourism;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between outdoor recreation and environmental concern as part of the wider issue of environmental sustainability in late-modern societies. It includes studies of environmentalists’ (that is environmentally committed individuals’) preferences and motivations with regard to outdoor recreation, and covers the inquiries of whether and how outdoor recreation can influence levels of environmental concern. LÄS MER

 4. 4. En plats i planeringen En studie av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet : [a study of areas of national importance for outdoor recreation]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Almstedt; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; outdoor recreation; physical planning; areas of national importance; competing interests; distance; attractivity; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The subject of this study is physical planning for outdoor recreation - and the way outdoor recreation interplays and competes with other businesses. This thesis is a case-study of four areas of national importance in Sweden: Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven och Kalixälven. LÄS MER

 5. 5. Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains Methods and need for knowledge

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Tuomas Vuorio; Mittuniversitetet.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Fysisk planering; Spatial Planning; Outdoor Recreation; Nature Tourism; Visitor Monitoring;

  Sammanfattning : Effektiv fysisk planering i fjällen förutsätter tillförlitlig och bra kunskap om turism och friluftsliv. Kommunerna behöver lämplig data att basera sin planering på. En förutsättning för effektivare kunskapsförsörjning är forskning och utveckling av metoder. LÄS MER