Sökning: "otto"

Visar resultat 1 - 5 av 305 avhandlingar innehållade ordet otto.

 1. 1. Några drag ur Andreas Petter Bernstorff's lif såsom statsman : historisk afhandling

  Författare :Otto von Feilitzen; Otto Th. Fabian von Feilitzen; Otto von Feilitzen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om ägoskilnader. Academisk afhandling hvilken ... till offentlig granskning framställes af Otto Herman Forssell ... och Edvard Flygare af Westmanlands och Dala nation å Gustavianska lärosalen den 29 mars 1851 ..., Förra delen

  Författare :Otto Herman Forssell; Edvard Flygare; Otto Herman Forssell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om ägoskilnader. Academisk afhandling hvilken ... till offentlig granskning framställes af Otto Herman Forssell ... och Claës Axel Widstrand af södermanlands och nerikes nation å Gustavianska lärosalen den 2 april 1851 ..., Sednare delen

  Författare :Otto Herman Forssell; Claës Axel Widstrand; Otto Herman Forssell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lycophronis Cassandra Græce et Svethice. quam ... præside Mag. Joseph. Otto. Höijer ... p. p. auctor Jacobus Fr. Heickell Fenno. In Audit. Gustav. die XIV Decembr. MDCCCXXXI. H. A. M. S. P. I

  Författare :Joseph Otto Höijer; Jac. Fr. Heickell; Joseph Otto Höijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pindari Pythiorum ode secunda, quam ... præside Mag. Joseph. Otto. Höijer ... pro gradu philosophico Suethice versam publice proponit Johannes Spongberg Holmiensis in Audit. Gust. die XIV Junii MDCCCXXX. H. A. M. S

  Författare :Joseph Otto Höijer; Joh. Spongberg; Joseph Otto Höijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER