Sökning: "osteosarcoma"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet osteosarcoma.

 1. 1. MESENCHYMAL STEM- AND STROMAL CELLS IN BONE MARROW AND OSTEOSARCOMA

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jan Claas Brune; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mesenchymal stem cells; stromal cells; bone marrow stem cells; tumour stroma; stroma-directed anti-tumour therapy; osteosarcoma;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mesenkymala stamceller (MSC) kan isoleras från en rad olika vävnader i kroppen, bland annat från benmärg. De kan differentiera till ben, brosk, fett- och bindvävnad men deras exakt roll i kroppen är inte väl känd. LÄS MER

 2. 2. Chromosomal Instability and Genomic Amplification in Bone and Soft Tissue Tumours

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :David Gisselsson Nord; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nuclear atypia; kinetochore; anaphase bridge; p53; breakage-fusion-bridge cycle; TP53; HMGIC; MDM2; mitotic instability; genomic instability; FISH; osteosarcoma; liposarcoma; amplification; tumour; chromosome; cytogenetics; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta cancerformer uppvisar förvärvade kromosomavvikelser. En del enklare avvikelser har visat sig förekomma enbart i en viss tumörform och kan därför användas som diagnostiska markörer. LÄS MER

 3. 3. Factors affecting growth, differentiation and apoptosis of osteoblastic and osteosarcoma cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Författare :Yan Li; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Osteoblasts play a fundamental role in determining bone structure and function. These cells originate from mesenchymal stem cells (MSCs) and through proliferation and differentiation develop into preosteoblasts and then into mature cells. LÄS MER

 4. 4. Fluoride and health : epidemiological studies of fluoride exposure and hip fracture, myocardial infarction and osteosarcoma

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Dental Medicine

  Författare :Peggy Näsman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate the association between drinking water fluoride exposure and risk of hip fracture, myocardial infarction, and osteosarcoma. Swedish nation- wide population-based registers have been used throughout the thesis. LÄS MER

 5. 5. Combined radiology and cytology in the diagnosis of bone lesions : A study of 494 patients

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Veli Söderlund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to assess the validity of combining radiology and fine needle aspiration cytology in the diagnosis of bone lesions. Patients and Methods Radiological, cytological and histopathologic findings in 494 cases diagnosed 1993 through 1998 were collected from the original reports. LÄS MER