Sökning: "organization of innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade orden organization of innovation.

 1. 1. Innovation groups Before innovation work is begun

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Mikael Johnsson; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation management; innovation group; innovation team; innovation work; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research project was begun during the financial crisis of 2009 with the objective of increasing the competiveness of SMEs’ (Small and Medium sized Enterprises) by developing their innovation-management capabilities. The research presented in this licentiate thesis (thesis) is a part of the project in which newly-formed innovation groups at two SMEs in Eskilstuna, Sweden have been studied before they began innovation work. LÄS MER

 2. 2. Dancing innovation How can we use knowledge from contemporary dance to enable innovation in organisations?

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalen University

  Författare :Nina Bozic Yams; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; innovation; enabling; contemporary dance; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : In today´s fast changing global environment, organizations from both private and public sectors are under an increased pressure to continuously change and adapt in order to survive and provide meaningful services and products to their users. Innovation has therefore become an on-going effort that is not only a matter of R&D and product development departments, but rather a responsibility of all employees. LÄS MER

 3. 3. Embedded Innovation Exploring the Dynamics of Innovation

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Michal Lysek; Högskolan i Halmstad.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Embedded innovation; dynamics of innovation; diversification; exploration and exploitation;

  Sammanfattning : For this dissertation I aimed to explore HMS Networks AB and how HMS managed to transform their potential ideas into innovations. My purpose was also to develop knowledge and understanding of the dynamics between exploration of new ideas and exploitation of old solutions, which can support HMS in developing future innovations. LÄS MER

 4. 4. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 5. 5. Increasing innovation capability of product-service systems through collaborative networks

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johanna Wallin; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development; Value; Innovation network; Collaboration; Innovation Capability; Measuring innovation; Product-Service System;

  Sammanfattning : Many manufacturing industries are undergoing a transition from manufacturing of products towards integrating more services into the traditional product concepts and provide product-service systems (PSS). Development of PSS changes the focus from the product to the functionality of the product; hence it can be referred to as functional product development. LÄS MER