Sökning: "organisationsteori i socialt arbete"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden organisationsteori i socialt arbete.

 1. 1. Församlingen i granskningssamhället

  Författare :Stig Linde; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diakonalt arbete; socialt arbete; accountability; quality assessment.; organizational theory; new institutionalism; audit society; translation; congregation; Church of Sweden; social work; parish; organisationsteori Diaconal work; nyinstitutionalism; församling; granskningssamhälle; Svenska kyrkan; översättning;

  Sammanfattning : The empirical aim of the thesis is to investigate what happens when global market-oriented models for auditing and quality assessment are taken up by local parishes. Particular attention is paid to the diaconal work of the parishes. The study is based on case studies where a number of parishes and auditing models provide the object of study. LÄS MER

 2. 2. På gränsen till fattigvård : En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag

  Författare :Rickard Ulmestig; Tapio Salonen; Kerstin Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; kommunal arbetsmarknadspolitik; arbetsmarknadspolitik; organisationsteori; fattigvård; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från dum till klok? - en studie av mellanchefers lärande

  Författare :Robert Wenglén; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Organizational science; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Pragmatism; Identity work; Managerial learning; Middle managers; Learning; Managerial work; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : We believe in managers and we believe in learning. Not least, we believe in managerial learning. Further, the dominant conception is that managers, through reflection on experience, develop an increasingly sophisticated understanding of their work, which in turn renders increasingly skillful managerial actions. LÄS MER