Sökning: "organisations kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden organisations kommunikation.

 1. 1. Kommunikation i förskolan förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Linn Eckeskog; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 2. 2. Vad kommunikation vill säga En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Désirée von Ahlefeld Nisser; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberativ kommunikation; kommunikativt perspektiv; dialogpedagogik; specialpedagog; aktionsforskning; diskurs; Deliberative communication; communicative perspective; dialogue pedagogic; special educator; action research; discourse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Special Education; specialpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about the role of special educators in (pre)school and about developing democratic communication. It is based on the theory of argumentation developed by Jürgen Habermas. LÄS MER

 3. 3. Bland grynnor och blindskär : Kommunikation, lärande och teknik i samarbetsprojektet Sjöräddning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Törnqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communities of practices; cooperation and coordination; information and communication technologies; interprofessional communication; maritime search and rescue; pocket of local order; time geography; situated learning; socio-cultural learning; socio-technical systems; virtual pocket of local order; sjöräddning; lärande organisationer; kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The complexity and diversification that characterise society of today arereflected both in socio-technological systems and labour organisations but also in the renewal of the language a profession uses. The transfer of knowledge, meaning and understanding through communication between people is not neutral and unproblematic. LÄS MER

 4. 4. Barriärer och broar Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Madelaine Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Communication; Environmental politics; Environmental Objectives; Management by Objectives; Implementation processes; Social Systems Theory; Kommunikation; miljöpolitik; miljökvalitetsmål; målstyrning; implementeringsprocesser; social systemteori;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER