Sökning: "organisational change"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade orden organisational change.

 1. 1. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 2. 2. A partnership approach : - strategies for organisational change

  Författare :Hanne Randle; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Participation; trade union; collaboration; change; learning; teamwork; management; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Reluctant Change Agent - Change, Chance and Choice among Teachers, Educational Change in the City

  Författare :Pernille Berg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational change; innovation; globalisation; change agent; competence development; drivers of change; sociological study and qualitative reserach methods.;

  Sammanfattning : This dissertation critically analyses the discourse on educational change. By placing educational change in the context of globalisation and innovation the author argues that the current discourse on educational change is un-nuanced and omits the important perspectives on change. LÄS MER

 4. 4. Leading IT-Enabled Change Inside Ericsson : A Transformation Into a Global Network of Shared Service Centres

  Författare :Einar Iveroth; Jan Lindvall; Lars Engwall; Andreas Werr; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-enabled change; global organisational change; ERP; shared service centre; change agent; actor; structure; practice.; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore—from a managerial perspective—how IT-enabled change is designed, led, and sustained from-within an organisation. This is an issue of central concern because there is a considerable lack of research that directly incorporates IT in management and organisational change studies. LÄS MER

 5. 5. Industrialised house building : fundamental change or business as usual?

  Författare :Carina Unger; Örjan Wikforss; Graham M Winch; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrialised house building; organisational change; organisational competence; embedded knowledge and action; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Criticism concerning quality deficiencies and high production costs for housing has made many construction companies make efforts to improve performance, inspired by ideas from the manufacturing industry and in particular the car industry. This is often referred to as industrialised building. LÄS MER