Sökning: "organ building"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden organ building.

 1. 1. 'This heaving ocean of tones': nineteenth-century organ registration practice at St Marien, Lübeck

  Detta är en avhandling från Göteborg : Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg University

  Författare :Joachim Walter; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Jimmerthal 1809–1886 ; Karl Lichtwark 1859–1931 ; Felix Mendelssohn Bartholdy 1809–1847 ; Johann Friedrich Schulze 1793–1858 ; Edmund Schulze; Friedrich Ladegast 1818–1905 ; Lübeck St. Marien; Lübeck St. Aegidien; Schwerin Dom Cathedral ; German 19th century organ registration; orchestral registration style; registration analysis; romantic organ music; organ repertoire; organ transcription; organ building;

  Sammanfattning : The dissertation deals with German nineteenth-century registration practice with the example of St Marien, Lübeck. The time investigated covers almost one hundred years, from 1834 until 1929 and the tenures of two organists, Hermann Jimmerthal, a student of Mendelssohn, and Karl Lichtwark, a student of Jimmerthal. LÄS MER

 2. 2. 'A passable and good temperament': a new methodology for studying tuning and temperament in organ music

  Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Musicology

  Författare :Johan Norrback; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; organ; organ building; historical sources; methodology; tuning; temperament; Johann Sebastian Bach 1685–1750 ;

  Sammanfattning : Playing Johann Sebastian Bach's organ chorale O Lamm Gottes, unschuldig (BWV 656) on an organ tuned according to a historic temperament raises questions about the role of temperament in organ music. From the interpreters point of view it would be desirable to be able to compare different temperaments effect on the music, and based on that draw conclusions about the temperaments role in the interpretative process. LÄS MER

 3. 3. Die Praxis der Orgelstimmung in Norddeutschland im 17. und 18. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musikpraxis The practice of organ tuning in North Germany in the seventeenth and eighteenth centuries and its relationship to contemporary musical practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ibo Ortgies; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; historical performance practice; organ building; pipe making; bellows treading; temperament; tuning; meantone; modified meantone; well-tempered tuning; equal temperament; just intonation; pitch; Chorton; Kammerton; choir pitch; chamber pitch; keyboard compass; split key; subsemitone; short octave; Northern Germany; the Netherlands; Hanseatic cities; Hamburg; Bremen; Lübeck; Alkmaar; Zwolle; Michael Praetorius; Arp Schnitger; Frans Franz Caspar Schnitger; Andreas Werckmeister; Dieterich Buxtehude; organ repertoire; improvisation; ensemble playing; church account books;

  Sammanfattning : Ortgies, Ibo, Die Praxis der Orgelstimmung in Norddeutschland im 17. und 18. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musikpraxis (The Practice of Organ Tuning in North Germany in the 17th and 18th Centuries and its Relationship to Contemporary Musical Practice). Ph. LÄS MER

 4. 4. "With Rare Diligence and Accuracy" - The Organ Building of Peter Adolph Albrechtsen in the Context of Nineteenth-Century Danish/Norwegian Organ Culture

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Hans Jacob Høyem Tronshaug; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. From Shrieks to Technical Reports technology, disability and political processes in building Athens metro

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Vasilis Galis; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-production; transport disability; symmetry; hybrid collective; accessibility provisions; handbooks; materiality; translation; social model of disability; hybrid forums; concerned groups; configuration of the built environment; samproduktion; transport handikapp; symmetri; hybrid collective; tillgänglighetsåtgärder; handbok; materialitet; översättning; hybrid forums; concerned groups; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur frågor kring tillgänglighet/handikapp för första gången aktualiserades och implementerades i planeringen och utformningen av den byggda miljön i Aten, nämligen processen i samband med beslut, planering och implementering av jätteprojektet Atens Metro. Studien tecknar framväxten av olika handikapporganisationer, som från att ha varit svaga aktörer successivt lyckades få gehör för sina krav inom stadens förvaltning, politiska organ, den grekiska riksdagen och inte minst inom de företag som byggde metrosystemet. LÄS MER