Sökning: "ordförråd i avhandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden ordförråd i avhandlingar.

 1. 1. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Levlin; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER

 2. 2. English Hemspråk Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kirsten Stoewer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 3. 3. Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT A Case of Higher Education in Rwanda

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joseph Rusanganwa; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tertiary education; language shift; EFL; physics technical vocabulary; CALL; software encoding; social constructivist theory; cognitive theory of learning with multimedia; ICT tools; transforming learning; Rwanda; Högre utbildning; förändrad språkpolitik; engelskt fackspråk inom fysik; CALL; konstruktion av mjukvara; socialkonstruktivistisk och kognitiv teori; lärande med multimedia; IKT; transformering av lärande; Rwanda;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to explore how teaching and learning in tertiary education is performed in times of change both in language policy and learning approaches. The study takes social constructivist and socio-cultural theories as its major points of departure. LÄS MER

 4. 4. Med främmande bagage : tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i en annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Christina Spännar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; second language; Immigrant youth; reflexivity; egological intersubjectivity; postmodern; cross-cultural life-world; awareness; identity; enclave culture; status change; Alfred Schutz; Sociology; Zygmunt Bauman; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Allt fler ungdomar i vårt land, liksom i många andra länder, lever i vardagen med mer än en kultur. En femtedel av eleverna i den svenska skolan är antingen själva födda i ett annat land eller har minst en förälder med utländsk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Henrik Gyllstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign languages teaching; Applied linguistics; Språkinlärning; Language learning; vocabulary size; learning level; Swedish advanced learners of English; validity; second language vocabulary acquisition; test development; reliability; collocation; language testing; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningsprojektet som rapporteras i denna avhandling har två övergripande mål. Det första målet är att utveckla testinstrument avsett för avancerade svenska inlärare av engelska, som genererar reliabla och valida testpoäng kopplat till receptiv kunskap avseende engelska kollokationer som en specifik förmåga. LÄS MER