Sökning: "oral lesions"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden oral lesions.

 1. 1. Snuff use and oral health among young ice-hockey players : Implications for oral health promotion

  Författare :Margot Rolandsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescence; grounded theory; health promotion; ice-hockey; intervention; oral health; smokeless tobacco; smoking; snuff; snuff lesions; sports; tobacco; Dental Hygiene; Oral hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Oral Health and Diabetes : Studies on health and oral self-care in subjects with type 2 diabetes

  Författare :Gun Sandberg; Dorthe Holst; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medical sciences; health-related quality of life; type 2 diabetes; oral health; oral self-care; peripheral neuropathy; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Oral manifestations have been reported as risk factors for diabetes mellitus, but diabetes has also attracted the attention as part of the influence on oral disease. The aims of this thesis were to evaluate several aspects of oral health among type 2 diabetic subjects in relation to various diabetes-related variables and to health-related quality of life (HRQL). LÄS MER

 3. 3. Risk factors in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma

  Författare :K Rosenquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alcohol; case-control study; dental status; epidemiology; human papillomavirus; oral cancer; oral hygiene; oral mucosal lesions; population-based; prognosis; recurrence; risk factors; smokeless tobacco; smoking;

  Sammanfattning : År 2002 drabbades omkring 275 000 individer runt om i världen av cancer i munhålan. Mer än hälften av dessa kommer att dö av sin sjukdom inom 5 år. Förekomsten av cancer i munhåla och svalg (Oral and Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma, OOSCC) varierar i olika delar av världen. LÄS MER

 4. 4. Oral lichen planus : studies of factors involved in differentiation, epithelial mesenchymal transition and inflammation

  Författare :Karin Danielsson; Karin Nylander; Ylva Britt Wahlin; Linda Boldrup; Jesper Reibel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oral lichen planus; differentiation; inflammation; autoimmune; premalign; odontologi; Odontology; patologi; Pathology;

  Sammanfattning : Background: Lichen planus is a chronic inflammation of skin and mucosa with unknown cause. Oral Lichen Planus, OLP, affects around 2% of the population. Autoimmunity has been suggested as a possible cause as the disease has autoimmune features such as female predominance, cyclic nature and cytotoxic T-cell infiltrate. LÄS MER

 5. 5. Oral contact allergy to carvone : with a focus on oral lichen

  Författare :Liv Kroona; Malmö universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker karvon (l-karvon), ett mintsmakandearomämne, och hur kontaktallergi mot karvon yttrar sig. Karvonfinns framför allt i grönmynta/spearmint, men aromämnet kan ävenframställas ur limonen, ett citrondoftande parfymämne. LÄS MER