Sökning: "oral communication"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden oral communication.

 1. 1. Extramural English Matters Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Pia Sundqvist; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Extramural English; out-of-school learning; implicit learning; learner language; oral proficiency; oral fluency; second language acquisition; second language learning; ESL; EFL; vocabulary acquisition; assessment; speaking tests; language diary; motivation; self-efficacy; anxiety; speech; oral communication; core vocabulary; peripheral vocabulary; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : The present study examines possible effects of extramural English (EE) on oral proficiency (OP) and vocabulary (VOC). The study is based on data collected from Swedish learners of ESL in grade 9 (aged 15-16; N=80; 36 boys, 44 girls) over a period of one year. LÄS MER

 2. 2. Attitudes and communicative factors related to oral health and periodontal treatment

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jane Stenman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic periodontitis; dental hygienist; communication; dental hygienist beliefs survey; dental hygienist-patient relationship; dental anxiety; grounded theory; interviews; motivational interview; oral health; oral hygiene behaviour; periodontal infection control;

  Sammanfattning : The most important factor in the prevention and treatment of periodontal disease is the individual’s standard of daily self-performed oral hygiene. Consequently, a major task in periodontal treatment is to motivate the patient to efficient oral hygiene behaviour. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation inom vetenskap och teknik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Höglund; Olle Persson; Umeå universitet.; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science; information; communication; information needs and uses; user education; evaluation of information systems; sociology of science; research and development; R D; I D; informal communication;

  Sammanfattning : The rapid growth of Science and Technology has made the use of scientific information a problem of international concern. To keep abreast of current research the scientist and engineer can use a multitude of information sources. LÄS MER

 4. 4. Cobalamin communication in Sweden 1990 – 2000 views, knowledge and practice among Swedish physicians

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Mats Nilsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Cobalamin; folate; iron; homocysteine; MMA; vitamin B12 deficiency; therapy tradition; drug epidemiology; communication; receivers; senders; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Cobalamin (vitamin B12) is one of several essential micronutrients needed by the human organism. Other important micronutritients, which interplay with vitamin B12, are folate and iron. During the last ten years, the attention has been drawn to different forms of neurological disorders supposed to be caused by vitamin B12 deficiency. LÄS MER

 5. 5. Från idé till gestaltningsförslag fallstudie från Projekt Konstpaus

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER