Sökning: "optimisation methods"

Visar resultat 1 - 5 av 217 avhandlingar innehållade orden optimisation methods.

 1. 1. Maxillofacial cone beam computed tomography (CBCT) : aspetcs on optimisation

  Författare :Ayman Al-Okshi; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CBCT; OPTIMISATION; DOSAGE;

  Sammanfattning : Inom odontologisk såväl som inom medicinsk radiologi sker en snabb utveckling av nya tekniker. Nya metoder för att kunna diagnosticera och följa sjukdomsförlopp över tid introduceras. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) är en sådan ny teknik, som introducerades inom odontologin under sent 1990-tal. LÄS MER

 2. 2. Constructing Algorithms for Constraint Satisfaction and Related Problems : Methods and Applications

  Författare :Ola Angelsmark; Peter Jonsson; Brahim Hnich; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; constraint satisfaction; CSP; graph problems; algorithm construction; computational complexity; microstructures; graph colouring; decision problems; optimisation problems; quantum computing; molecular computing; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis, we will discuss the construction of algorithms for solving Constraint Satisfaction Problems (CSPs), and describe two new ways of approaching them. Both approaches are based on the idea that it is sometimes faster to solve a large number of restricted problems than a single, large, problem. LÄS MER

 3. 3. A Simulation-Based Optimisation Method for PLC Systems

  Författare :Bo Svensson; Bengt Lennartson; Rolf Bernhardt; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Simulation based optimisation; Virtual manufacturing; Industrial control system; PLC; Continuous simulation; Parameter tuning; Optimisation methods; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik;

  Sammanfattning : Tuning of process parameters such as time constants, cam values, velocities and robot paths, in order to increase capacity utilisation, is today a challenging manual on-line task in many automated manufacturing systems. On-line methods interfere with production and will cause unwanted downtime, which indeed reduces capacity utilisation. LÄS MER

 4. 4. Optimisation methods for solving a large-scale avionics scheduling problem

  Författare :Emil Karlsson; Elina Rönnberg; Kaj Holmberg; Simin Nadjm-Tehrani; Musliu Nysret; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimisation; Decomposition; Large-scale scheduling; Avionics scheduling;

  Sammanfattning : Modern computer systems in aircraft are based on an integrated modular avionic architecture. In this architecture, software applications share hardware resources on a common avionic platform. Many functions in an aircraft are controlled by software and a failure in such software can have severe consequences. LÄS MER

 5. 5. Optimisation of Manufacturing Systems Using Time Synchronised Simulation

  Författare :Bo Svensson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Simulation based optimisation; virtual manufacturing; industrial control system; PLC; continuous simulation; parameter tuning; optimisation methods; Manufacturing engineering; Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER