Sökning: "onlay"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet onlay.

 1. 1. Evaluating an experimental model consecutive to abdominal wall hernia repair outcome

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Annika Winsnes; Karin Strigård; Ulf Gunnarsson; Peter Falk; Birgit Stark; Henrik Thorlacius; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hernia; mesh; luciferase; full thickness skin grafts; mice; IPOM; onlay; reinforcement materials; abdominal wall; Bråck; nät; luciferas; fullhudstransplantat; FTSG; möss; IPOM; onlay; förstärkningsmaterial; bukvägg; Surgery; kirurgi;

  Sammanfattning : Background: Abdominal wall hernia is a common surgically treated condition. Patients with primary umbilical hernia are operated with suture or mesh repair, but recurrence and complication rates have been debated.Larger abdominal wall hernias need implantation of reinforcing material for repair. Synthetic implants are dominating. LÄS MER

 2. 2. Survival of onlay bone grafts. A study in the adult rat

  Detta är en avhandling från Department of Oral Surgery and Oral Medicine, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

  Författare :Monica Gordh; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rats; polytetrafluoroethylene; artificial; membrane; immunohistochemistry; cortical perforations; bone morphogenetic protein; bone marrow; bone; bone grafts; Odontologi; stomatology; Odontology; skull; tibia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study onlay bone grafting in the adult rat to improve graft incorporation and perservation of graft size. In 167 adult isogeneic lewis rats, the size maintenance and bone formation at the graft-host interface of uni- and bicortical onlays positioned in various environments and treatments were investigated. LÄS MER

 3. 3. Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts

  Detta är en avhandling från Department of Oral and Maxillofacial Surgery Maxillofacial unit, Halmstad Hospital, Sweden

  Författare :Peter Abrahamsson; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fall finns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sätt kunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisk synpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillföra käkben. LÄS MER

 4. 4. An injectable biphasic bone substitute in sinus augmentation

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Anna Truedsson; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dentala implantat; Dental Implants; Bone transplantation; Bone substitutes;

  Sammanfattning : This thesis concerns a new synthetic, injectable bone substitute, Cerament ™ , primarily developed for treatment of vertebral fractures. The purpose of the thesis was to investigate the properties of the new bone substitute, that is, whether it can contribute to the generation of new bone formation needed for placement of future dental implants. LÄS MER

 5. 5. On tissue reactions to dentin as a bone substitute material

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Payam Farzad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Grafted dentin; tissue reaction; bone blocks; dental implants; experimental study;

  Sammanfattning : Background Reconstruction of the jaws due to resorption of the alveolar crest may require bone augmentation prior to installation of endosseous implants. Active research on new bone graft materials with bone regeneration ability equivalent to autogenous bone but without the limitations of allogenic, xenogenic and synthetic bone are constantly ongoing. LÄS MER