Sökning: "on-the-job training"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden on-the-job training.

 1. 1. Temporary Jobs in Sweden: Incidence, Exit, and On-the-Job Training

  Författare :Mårten Wallette; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Economics; segmentation; Swedish-born; foreign-born; gender; on-the-job training; exit probability; incidence; on-call jobs; probation jobs; project jobs; replacement jobs; Temporary jobs; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori;

  Sammanfattning : This thesis analyses different aspects of temporary jobs in the Swedish labour market during 1991-1999. Throughout the thesis we put special focus on differences between the genders, and differences between native-born and foreign-born workers. LÄS MER

 2. 2. A dynamic job search model with endogenous on-the-job-training

  Författare :Ann-Christin Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärlingsfrågan : Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917

  Författare :Sandra Hellstrand; Pernilla Jonsson; Christian H. Jørgensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; apprenticeship; apprentice; institutions; institutional change; educational history; Sweden; vocational education and training; crafts; industry; economics; human capital; on-the-job training; 1890-1917; conceptual history; trade; occupation; vocation; class; estate; employer; producer; master craftsman; lärlingsutbildning; lärlingsfrågan; lärling; utbildningshistoria; yrkesutbildning; institutioner; institutionell förändring; nationalekonomi; humankapital; ekonomiska föreställningar; begreppshistoria; yrke; fack; klass; stånd; mästare; idkare; arbetsgivare; 1890-1917; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The turn of the 20th century was a formative period of industrialisation and class formation, and a key period in the development of European systems of vocational education and training. At that time, apprenticeship training was frequently debated in Sweden, just as it was in many other parts of Europe. LÄS MER

 4. 4. Svensk arbetsmarknadsutbildning : en kvantitativ analys av dess effekter

  Författare :Roger Axelsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Manpower training; human capital; unemployment; panel data;

  Sammanfattning : The study has twelve chapters. After a brief introduction in chapter 1 the development and scope of Swedish manpower training are summarized in chapter 2.Chapter 3 examines to what extent Swedish manpower training has contributed to the attainment of the overall goals of economic policy. LÄS MER

 5. 5. Facets of Gender : Analyses of the Family and the Labour Market

  Författare :Marie Evertsson; Jan O. Jonsson; Paula England; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender; housework; household work; gender equality; gender attitudes; dependence; labour market; children; family; on-the-job training; divorce; promotion; occupational change; division of work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis contains four different studies on the dynamics of gender in households and workplaces. The relationship between family life and work life is in focus, particularly in the paper on labour market outcomes after divorce.In the introductory chapter, the Swedish context is briefly described. LÄS MER