Sökning: "omvårdnad smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden omvårdnad smärta.

 1. 1. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Författare :Carina Bååth; Christina Lindholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva kronisk smärta : en lärprocess

  Författare :Michael Peolsson; Ullabeth Sätterlund Larsson; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kronisk smärta;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis syftar denna uppsats till att studera hur patienter beskriver sin smärta samt på vilka sätt de beskriver hur de utforskar sin smärta i vardagen. Jag vill med dessa beskrivningar som bakgrund lyfta fram patienters egen lärprocess om sin smärta. LÄS MER

 3. 3. Exploring resident thriving in Swedish nursing homes : the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

  Författare :Sabine Björk; David Edvardsson; Marie Lindkvist; Anders Wimo; Jimmie Kristensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thriving; everyday activities; environment; cognitive impairment; neuropsychiatric symptoms; nursing homes; nursing; Trivsel; vardagliga aktiviteter; miljö; kognitiv svikt; neuropsykiatriska symptom; särskilda boenden; omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundThe population living in nursing homes is generally characterized by high age and female sex, as well as by physical and cognitive impairments. Also, negative symptoms such as pain and neuropsychiatric symptoms are reportedly common. LÄS MER

 4. 4. Symptoms, prehospital delay and long-term survival in men vs. women with myocardial infarction : a combined register and qualitative study

  Författare :Rose-Marie Isaksson; Mats Eliasson; Christine Brulin; Karin Zingmark; Bengt Fridlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; myocardial infarction; symptoms; prehospital delay; men and women; long-term survival; time trend; experiences; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to study symptoms, prehospital delay and time trends in long-term survival in men and women with myocardial infarction (MI). The study was based on quantitative and qualitative data collections. LÄS MER

 5. 5. Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders : Quantitative and qualitative follow-up studies

  Författare :Rita Sjöström; Marie Alricsson; Ragnar Asplund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; disability; mental health; mobility; musculoskeletal; pain; quality of life; rehabilitation; return to work; sick leave; nedsatt förmåga; mental hälsa; rörlighet; muskuloskeletal; smärta; livskvalitet; rehabilitering; återgång i arbete; sjukskrivning; rehabiliteringsvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of this investigation was to evaluate a seven-weekmultidisciplinary rehabilitation programme, with emphasis onmusculoskeletal disorders, for working-age people, by assessments at thestart and end of the rehabilitation programme, and at follow-upexaminations 6, 12 and 24 months after completion of the programme. Afurther aim was to explore the experiences of people not returning to workduring a period of six years after participation in an extensivemultidisciplinary rehabilitation programme. LÄS MER