Sökning: "omsorgsteorier"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet omsorgsteorier.

  1. 1. Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

    Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

    Författare :Ingrid Nilsson Motevasel; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; omsorgsarbete; Omsorg; genus; omsorgsetik; omsorgsteorier; fastighetsansvariga; kvarterspolis; vårdbiträden inom hemtjänst; distriktssjuksköterskor; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

    Sammanfattning : Syftet med denna avhandling var att undersöka omsorg som begrepp och handling och att se hur omsorg kan yttra sig under olika villkor. Avhandling innehåller en översikt över icke-feministiska och feministiska teorier och filosofier om omsorg samt en empirisk undersökning av uppfattningar om omsorg och omsorgshandlingar i fyra yrkesgrupper: fastighetsansvariga, kvarterspoliser, distriktssjuksköterskor och vårdbiträden i hemtjänst. LÄS MER