Sökning: "omsorgsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet omsorgsarbete.

 1. 1. Omsorgsarbete i omvandling : Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Författare :Renita Sörensdotter; Helena Wulff; Eva Reimers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Gender; heteronormativity; homosociality; home helpers; caring; ethnicity; class; gender equality; emotional labour; joking; the body; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Hemtjänstyrket är ett yrke i förändring. Arbetet har allt sedan hemtjänsten startade sin verksamhet 1950 framför allt utförts av vita svenska medelålders kvinnor med bakgrund i arbetarklassen. De som arbetar inom hemtjänsten idag har dock varierande ursprung, kön, klassbakgrund och ålder. LÄS MER

 2. 2. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete : Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Författare :Maria Bennich; Lennart Svensson; Bodil Ekholm; Cecilia Henning; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Kompetensfrågan inom äldreomsorgen : Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen

  Författare :Magdalena Elmersjö; Petersson Jan; Finnur Magnusson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care of older persons; care needs; care work; care relationship; care receivers; care workers; care managers; competence; technologies; activation; generation character; äldreomsorg; omsorgsbehov; omsorgsarbete; omsorgsrelation; kompetens; omsorgsmottagare; omsorgsgivare; enhetschef; biståndsbedömning; teknologi; aktivering; generationskaraktär; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This dissertation examines how perceptions of competence affect the care of older persons, and the values ​​and vocational conceptions of care work and care recipients that are tied to the perceptions of what skills that are needed and why. Competence is defined by three parts with relevance for the content of care work: what knowledge the care workers should have, what tasks they should perform and how they should respond to care recipients. LÄS MER

 4. 4. Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

  Författare :Ingrid Nilsson Motevasel; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; omsorgsarbete; Omsorg; genus; omsorgsetik; omsorgsteorier; fastighetsansvariga; kvarterspolis; vårdbiträden inom hemtjänst; distriktssjuksköterskor; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. LÄS MER

 5. 5. Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider : Old age, care, and power. Elderly people's situation, and care relations in neoliberal times

  Författare :Lina Palmqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; old age; disability; elderly care; gender; inequality; intersectionality; neoliberalism; ålderdom; levd erfarenhet; nyliberalism; äldreomsorg; rasifiering; klass; kön; kvinnor; omsorgsarbete; informell omsorg; erkännande; omfördelning; funktionshinder; funktionsnedsättning; feministisk omsorgsetik; rättvisa; jämlikhet; intersektionalitet; fenomenologi; etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status of old age and the nature of elderly care in Sweden, where the welfare state is being transformed through neoliberalism. The overall aim is to study old age as identity and lived experience, and how caring relationships condition the lives of the elderly. LÄS MER