Sökning: "om undervisning pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade orden om undervisning pedagogik.

 1. 1. Undervisning och reflektion : Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande

  Författare :Anders Bek; Karin Sporre; Jan Mannberg; Bernt Gustavsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; reflection; experiential learning; undervisning; reflektion; erfarenhetslärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. LÄS MER

 2. 2. Om lärarskapets moraliska dimension : ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal

  Författare :Sören Högberg; Tomas Englund; Eva Hultin; Gunnel Colnerud; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pragmatism; moral dimension; teaching; teachership; pedagogical rhythm; professional responsibility; judgement; teacher education; net-based seminars; pragmatism; moralisk dimension; undervisning; lärarskap; pedagogisk rytm; professionellt ansvar; omdömesbildning; lärarutbildning; nätbaserade seminarier; Utbildning och lärande; Education and Learning; Pedagogik;

  Sammanfattning : In this dissertation, an educational perspective called the moral dimension of teaching is developed. The work includes a theoretically informed discussion from a pragmatist point of view in which the concept of pedagogical rhythm is introduced. LÄS MER

 3. 3. Lärares samtal om etik : Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

  Författare :Helena Anderström; Osbeck Christina; Kerstin von Brömssen; Robert Thornberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER

 4. 4. Vuxeneleven i fokus : Att utforma metoder för individanpassad undervisning i en forskningscirkel vid Komvux

  Författare :Ann-Charlotte Gunnarsson; Karolina Muhrman; Andreas Fejes; Maria Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal Adult Education; Individualized Teaching; Individual Teaching; Relational Teaching; Digital Teaching; SFI Swedish for immigrants ; SVA Swedish as a second language ; English; Participatory Action Research PAR ; Research Circle; Life History; Group Interviews; Komvux; Individanpassad undervisning; Individuell undervisning; Relationell undervisning; Digitalundervisning; SFI svenska för invandrare ; SVA svenska som andraspråk ; Engelska; Deltagarorienterad forskning PAR ; Forskningscirkel; Livsberättelser; Gruppsamtal;

  Sammanfattning : Denna studie tillhör deltagarorienterad forskning (PAR) i form av en forskningscirkel. Syftet var att beskriva och analysera en forskningscirkels kunskapsutveckling både gällande dess process och dess innehåll. Deltagarna i cirkeln var nio lärare som arbetar vid en komvuxskola och de undervisar vuxenelever i ämnena SFI, SVA och engelska. LÄS MER

 5. 5. -Måste det här vara som en väckelserörelse? : en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

  Författare :Monika Diehl; Eva Leffler; Joakim Lindgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial learning; lower secondary school; recontextualisation; Basil Bernstein; education; teaching; learning; assessment; classification; framing; Entreprenöriellt lärande; grundskolan; rekontextualisering; Basil Bernstein; utbildning; undervisning; lärande; bedömning; klassifikation; inramning; education; pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to describe prerequisites for what, in a Swedish educational context, is often called ‘entrepreneurial learning’ and to examine the possible influence that this has on school practice. The study was carried out in two lower secondary schools and was guided by the following two research questions. LÄS MER