Sökning: "om man inte frågar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden om man inte frågar.

 1. 1. Om man inte frågar får man inget veta

  Författare :Eva Sundborg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :intimate partner violence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Effekterna på en kvinnas hälsa kan vara förödande på många plan så även på eventuella barns hälsa och för samhället. LÄS MER

 2. 2. Som man frågar får man svar : Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor

  Författare :Patricia Staaf; Gunilla Byrman; Gunlög Sundberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; andraspråk; akademisk diskurs; språkfunktioner; skribentroller; examinerande texter; hemtentor; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av hur studenter med svenska som andraspråk möter de krav på språkanvändning som formuleras i lärandemål och i skriftliga exa­mina­tioner.    Avhandlingens forskningsfrågor rör dels vilka språkfunktioner och skribent­roller som efterfrågas i hemtentor under första årets högskoleutbildning, dels vilka språkliga strategier studenter med svenska som andraspråk använder för att möta de krav som ställs. LÄS MER

 3. 3. Ferrochelatase and Magnesiumchelatase: Metal chelation studied with mutants

  Författare :Ulf Olsson; Biokemi och Strukturbiologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; chlorophyll; heme; barley; mutants; Magnesium chelatase; ferrochelatase; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Magnesium chelatase and ferrochelatase are two very important enzymes, which are involved in chlorophyll and heme biosynthesis, respectively. They both use protoporphyrin IX as substrate but magnesium chelatase inserts a magnesium ion whereas ferrochelatase inserts a ferrous ion. These two enzymes have been studied in this thesis. LÄS MER

 4. 4. Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik

  Författare :Olaf Önnerfors; Tyska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; German language and literatur; Germanic languages; performative use; German; declarative clause; clause-initial position of the finite verb; syntax; topic-comment structure; information structure; theticity; narrativity; enumeration; deontic modality; exclamation; causality; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and explain independent declarative clauses in German which have the finite verb in absolute clause-initial position. They are called verb-first declarative clauses. It is shown that this type of clause can be found in a variety of Germanic languages. LÄS MER

 5. 5. Is time money? Philosophical perspectives on the monetary valuation of travel time

  Författare :Maria Nordström; Karin Edvardsson Björnberg; Erik Angner; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; value of travel time; value of time; travel time; mobil- ity; urban transportation; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This licentiate thesis consists of an introduction (‘kappa’) and three papers discussing various aspects of time as a commodity and the practice of valuing travel time.The first paper is an analysis of the properties of time as an economic resource taking into account literature on behavior with regard to time. LÄS MER