Sökning: "om hur synen på forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden om hur synen på forskning.

 1. 1. Demokratisk kompetens: Om gymnasiet som demokratiskola

  Författare :Tiina Ekman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Aktivt medborgarskap är ett ledord i svensk demokratipolitik. Jämlikt deltagande i politiken är ett annat. Skolan anförtros en viktig politisk roll i detta avseende. Läroplanen påbjuder att alla ungdomar på ett likvärdigt sätt skall förberedas till ett aktivt samhällsliv. LÄS MER

 2. 2. Dagens Gennyheter : Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

  Författare :Malin Ideland; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medical technology; Media; Genetik; cytogenetics; Genetics; Medicin; Cloning; Natural Unnatural; Risk Possibility; Nature Nurture; Fact Fiction; Journalistic Narrations; Metaphor; Interdiscourse; Intertextuality; Discourse; Gene Technology; Press and communication sciences; Media; Medicinsk teknik; Medicin; Journalistik; kommunikation; cytogenetik;

  Sammanfattning : During the 1990’s gene technology got a break-through – both as a science and in people’s consciousness. Media reported frequently about scientific breakthroughs. LÄS MER

 3. 3. The interplay of roles and routines : situating, patterning, and performances in the emergency department

  Författare :Virginia Rosales; Mattias Jacobsson; Anette Hallin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Roles; routines; scripted; unscripted; patterns; situating; performing; patterning; emergency department; organizational ethnography;

  Sammanfattning : This thesis took its point of departure in the lack of research regarding the intricate and important relationship between roles and routines. With roles and routines providing individuals with enough discretion to accomplish work while ensuring consistency, the overall research question posed was: how do roles and routines interplay to enable flexible performances? This question was operationalized through three sub questions: (1) why are roles and routines flexible, (2) how do roles and routines interplay, and (3) what contextual aspects influence which patterns come into play? The purpose was to increase the understanding of the interplay of roles and routines in organizations. LÄS MER

 4. 4. Sagans svenskar : Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Författare :Anna Wallette; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : “The Swedes of the Sagas. A Historiographical Study of the Old Norse Sagas and the Construction of the Viking Age.” This thesis is related to the construction of collective identities, and the search for a common ancestry. LÄS MER

 5. 5. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete : Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Författare :Maria Bennich; Lennart Svensson; Bodil Ekholm; Cecilia Henning; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER