Sökning: "olof kruse"

Hittade 1 avhandling innehållade orden olof kruse.

  1. 1. Phase transitions, kinetics, and spin relations in FeS and Fe1-xS

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Olof Kruse; Uppsala universitet.; [1990]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER