Sökning: "olle carlsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden olle carlsson.

 1. 1. Om fördelningen av en summa av vägda oberoende Poissonvariabler med tillämpningar inom statistisk inferensteori och stokastiska processer

  Författare :Olle Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On Quality Selection

  Författare :Olle Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER