Sökning: "old age exclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden old age exclusion.

 1. 1. A Divided Old Age through Research on Digital Technologies

  Författare :Arianna Poli; Andreas Motel-Klingebiel; Susanne Kelfve; Marijke Veenstra; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequalities; Involvement in research; Biased outcomes; Old age exclusion; Old age social inequalities; Disuguaglianze digitali; Coinvolgimento nella ricerca; Risultati distorti bias ; Esclusione in età anziana; Disuguaglianze sociali in età anziana; Digital ojämlikhet; Forskningsdeltagande; Snedvridna resultat; Exkludering av äldre; Social ojämlikhet bland äldre;

  Sammanfattning : This thesis aims at contributing to the understanding of digital inequalities among older people, by studying the involvement of older people in research on digital technologies. Some mechanisms driving old age digital inequalities are well known. LÄS MER

 2. 2. Older people in Sweden – Age at migration, poverty and utilization of long-term care services

  Författare :Hanna Mac Innes; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labor market participation; old age poverty; Long-term Care Utilization; life course perspective; old age exclusion;

  Sammanfattning : This thesis studies the significance of age at migration for labor market integration and old-age poverty, as well as the utilization of long-term care services by older people. This thesis comprises four studies. LÄS MER

 3. 3. Äldrefattigdom : Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag

  Författare :Angelika Thelin; Tapio Salonen; Maria Wolmesjö; Elisabeth Cedersund; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; economic hardship; everyday life; young old; elderly; social exclusion; coping; life course; fattigdom; ekonomisk utsatthet; vardag; yngre äldre; penionärer; äldre personer; social exklusion; coping; livslopp; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65 till 74 år) under 2000-talets första decennium. LÄS MER

 4. 4. Episodic memory functioning in very old age : individual differences and utilization of cognitive support

  Författare :Åke Wahlin; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Episodic memory; aging; cognitive support; individual differences. Åke Wahlin; 1996 Number of pages 60:;

  Sammanfattning : The general aim of the present doctoral thesis was to examine potential age-related differences in episodic memory performance and utilization of cognitive support in very old age. An additional objective was to investigate the influence of individual difference variables within demographic (e.g. education, gender), psychometric (e. LÄS MER

 5. 5. The Immune System in the Oldest-Old : Clinical and Immunological Studies in the NONA Immune Cohort

  Författare :Bengt-Olof Nilsson; Jan Ernerudh; Anders Wikby; Sture Löfgren; Karlis Pauksens; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Elderly; selection; health status; lymphocyte subsets; CD8; CMV; cytomegalovirus; immune risk; immune risk phenotype; IRP; T-cells; interleukin 6; IL-6; survival; mortality; antinuclear antibodies; ANA; ageing; immunosenescence; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The oldest-old (people aged 80 or older) constituted 5 % of the population in Sweden in 2000, an increase from 1.5 % fifty years earlier. The immune system undergoes dramatic changes at high age, sometimes referred to as “immunosenescence”. LÄS MER