Sökning: "old age care"

Visar resultat 1 - 5 av 260 avhandlingar innehållade orden old age care.

 1. 1. Ålderdom, omsorg och makt. : Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider

  Författare :Lina Palmqvist; University of Gothenburg Faculty of Arts Department of Cultural Sciences; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; old age; disability; elderly care; gender; inequality; intersectionality; neoliberalism; ålderdom; levd erfarenhet; nyliberalism; äldreomsorg; rasifiering; klass; kön; kvinnor; omsorgsarbete; informell omsorg; erkännande; omfördelning; funktionshinder; funktionsnedsättning; feministisk omsorgsetik; rättvisa; jämlikhet; intersektionalitet; fenomenologi; etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status of old age and the nature of elderly care in Sweden, where the welfare state is being transformed through neoliberalism. The overall aim is to study old age as identity and lived experience, and how caring relationships condition the lives of the elderly. LÄS MER

 2. 2. Tradition, change and variation : past and present trends in public old-age care

  Författare :Gun-Britt Trydegård; Mats Thorslund; John Baldock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care of elderly people; old-age care; eldercare; Home based care; Institutional care of elderly people; Nordic welfare state; Manager; Supervisor; History; Local traditions; Municipal variation; Regional inequality; Welfare municipality; Äldreomsorg; Social hemtjänst; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general aim of this dissertation is to describe and analyse how public old-age care in Sweden has developed and changed during the last century. The study applies a provider perspective on how care has been planned and professionally carried out. LÄS MER

 3. 3. Care Trajectories in the Oldest Old

  Författare :Marie Ernsth Bravell; Bo Malmberg; Kirsten Avlund; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oldest-old; Health; Social network; ADL; Care; Institutionalization; End-of-life;

  Sammanfattning : This thesis demonstrates relations among health, social network, ADL and patterns of care in the oldest old guided by a resource theoretical model. The analyzed data are based on two studies: the Nona study, a longitudinal study of 157 individuals aged 86 to 94 years, and the H70 study, a longitudinal study of 964 individuals aged 70 at baseline. LÄS MER

 4. 4. Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider : Old age, care, and power. Elderly people's situation, and care relations in neoliberal times

  Författare :Lina Palmqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; old age; disability; elderly care; gender; inequality; intersectionality; neoliberalism; ålderdom; levd erfarenhet; nyliberalism; äldreomsorg; rasifiering; klass; kön; kvinnor; omsorgsarbete; informell omsorg; erkännande; omfördelning; funktionshinder; funktionsnedsättning; feministisk omsorgsetik; rättvisa; jämlikhet; intersektionalitet; fenomenologi; etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status of old age and the nature of elderly care in Sweden, where the welfare state is being transformed through neoliberalism. The overall aim is to study old age as identity and lived experience, and how caring relationships condition the lives of the elderly. LÄS MER

 5. 5. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER