Sökning: "offentliga tjänstemän"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden offentliga tjänstemän.

 1. 1. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

  Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER

 2. 2. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Urban Strandberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Vad hände? Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Birgitta Sköld; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Martin Klinthäll; Håkan Boter; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender theory; small-business ownership; women entrepreneurship; public sector; Sweden; Genusteori; småföretagande; kvinnors företagande; offentlig sektor; Sverige;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin empiriska utgångspunkt i konkurrensutsättningen av den offentliga sektorns verksamheter. Förväntningarna har varit stora från politiker, tjänstemän och vissa forskare att denna omvandling skulle leda till ökat företagande, framförallt bland kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Projektet Björntanden Om beslutsprocesser, entreprenörskap och politik

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

  Författare :Maria Weimer-Löfvenberg; Lars Hallén; Yvonne von Friedrichs Grängsjö; Torkel Strömsten; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision processes; entrepreneurship; politics; cooperation; regional development; phenomenology; hermeneutics; Beslutsprocesser; entreprenörskap; politik; samverkan; regional utveckling; fenomenologi; hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis deals with decision processes, entrepreneurship, and politics in a local context. The study focuses on the local project Björntanden in Östersund, an entrepreneurial idea aiming at regional development. LÄS MER

 5. 5. En legitim (elektronisk) förvaltning? Om IT-utveckling i kommunal förvaltning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gabriella Jansson; Gissur Ó. Erlingsson; Elin Wihlborg; Jan Olsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; E-government; public administration; legitimacy; local government; municipality; public e-services; institutionalism; E-förvaltning; offentlig förvaltning; legitimitet; kommuner; e-tjänster; organisering; pragmatisk institutionalism;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker utvecklingen av en elektronisk förvaltning ur ett legitimitetsperspektiv. Det övergripande syftet är att analysera den reella och potentiella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i praktiken. LÄS MER