Sökning: "odont"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet odont.

  1. 1. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Gösta Samuelson; Umeå universitet.; [1971]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : This thesis is a summary of the following original papers: I. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county. I. Food consumption survey. LÄS MER