Sökning: "och normalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden och normalitet.

 1. 1. Kön och förändring : Kontinuitet och normalitet i anhörigas relationer till transsexuella

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Bergström; Ola Halldén; Hillevi Lenz Taguchi; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender categorisation; identity; normality; transsexualism; relatives; narratives; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The categorisation of people into two kinds of subjects, men and women, as well as the notion that gender is natural and lifelong, are predominant ideas in contemporary society. When gender categories are challenged, new questions about gender arise. LÄS MER

 2. 2. Spänningen mellan normalitet och avvikelse om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Joakim Isaksson; Rafael Lindqvist; Erik Bergström; Per Koren Solvang; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pupils with special educational needs; normality and deviance; special education; grounded theory; medical diagnoses; compulsory school; special support measures; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : In Sweden, an increasing number of pupils are defined as having some form of difficulties in school. In order to receive special support measures in school, these difficulties must have been subject to a pedagogical examination that state that the pupil is in need of special support measures. LÄS MER

 3. 3. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Bartholdsson; [2007]
  Nyckelord :anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Bartholdsson; Karin Norman; Karin Zetterqvist Nelson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the "Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre", the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. LÄS MER

 5. 5. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv En intervju- och dokumentstudie

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Anne-Sofie Strand; Mats Granlund; Elisabet Cedersund; Héctor Pérez Prieto; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER