Sökning: "och normalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden och normalitet.

 1. 1. Om vi nu ska bli som Europa : Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen

  Detta är en avhandling från Göteborg och Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Karin Lindelöf Söderholm; Karin S. Lindelöf; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; femininity; normality; cultural identity; gender construction; intersectionality; discursivity; courtliness; gender equality; transition; Poland; Europe; gender studies; post-socialist studies; fieldwork; interviews;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to highlight the discourses surrounding the creation of gender in relation to a number of young, well-educated city women in Poland in the early 21st century. It is my intention to show which “ways of being a woman” that are culturally feasible in Poland in a time of transition – politically, economically, and socially. LÄS MER

 2. 2. Kön och förändring : Kontinuitet och normalitet i anhörigas relationer till transsexuella

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Bergström; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender categorisation; identity; normality; transsexualism; relatives; narratives; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The categorisation of people into two kinds of subjects, men and women, as well as the notion that gender is natural and lifelong, are predominant ideas in contemporary society. When gender categories are challenged, new questions about gender arise. LÄS MER

 3. 3. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Bartholdsson; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the "Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre", the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. LÄS MER

 4. 4. Kamp om rummet en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet

  Författare :Susanne Lindström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; discourse; norm; normality; abnormality; experience; dichotomy; power; heteronormativity; heterosexuality; homo- and bisexuality; gender; identity; Swedish church; theology; Christianity; ”us” and ”them”; partnership; marriage and life story; etnologi; diskurs; norm; normalitet; erfarenhet; dikotomi; makt; heteronormativitet; heterosexualitet; homo- och bisexualitet; genus; identitet; svenska kyrkan; teologi; kristendom; vi och dom; partnerskap; and livshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning ongoing constructions of heterosexuality as a norm in the Swedish church. Empirically the study is based partly on interviews with thirteen homo- and bisexual priests, one district visitor and one church politician and partly on some of the church’s own inquiries and documents concerning the question of Christianity and ”deviant” sexuality. LÄS MER

 5. 5. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv En intervju- och dokumentstudie

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Anne-Sofie Strand; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER