Sökning: "occupational"

Visar resultat 1 - 5 av 1133 avhandlingar innehållade ordet occupational.

 1. 1. Occupational therapy practice for clients with cognitive impairments following aquired brain injury occupational therapists' perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Lidström Holmqvist; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; occupational therapy; cognition; rehabilitation; practice; acquired brain injury; stroke; TBI; assessment; intervention; Arbetsterapi; Occupational therapy;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe occupational therapy practice for clients with cognitive impairment following acquired brain injury (CIABI) from the perspective of practicing occupational therapists (OTs).To fulfill this aim, qualitative and quantitative approaches were used including interviews (Study I) and questionnaires (Studies II -IV). LÄS MER

 2. 2. Daily occupations among asylum seekers- Experience, performance and perception

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Anne-Le Morville; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational deprivation; occupational dysfunction; asylum seeker; refugee; torture; satisfaction with daily occupations; occupational performance; health; rehabilitation;

  Sammanfattning : Asylum seekers often find themselves in a situation where the structure and content of daily occupations have been disrupted and they might have limited access to paid work and education. Studies have shown that asylum seekers experience occupational depri- vation and a change in daily occupations which might even influence their identity. LÄS MER

 3. 3. 101 Women's patterns of daily occupations. Characteristics and realtionships to health and well-being

  Detta är en avhandling från Avd. för arbetsterapi, Box 157, 221 00 Lund, www.arb.lu.se

  Författare :Lena-Karin Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Occupational health; pattern of occupations; occupational science; occupational therapy; women s health;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Balans i vardagens sysslor - en förutsättning för kvinnors hälsa. Psykisk sjukdom och stress anges ofta som orsak till längre sjukskrivning och drabbar kvinnor till övervägande del. LÄS MER

 4. 4. Aspects of meaning in everyday occupations and its relationships to health-related factors

  Detta är en avhandling från Division of Occupational Therapy, Box 157, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Dennis Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Occupational Science; Multi-method design; Meaningful occupations; Health science; Flow theory; Chronic pain; Conceptual model; Creativity; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människors behov av och rättighet till meningsfull sysselsättning är en angelägenhet som engagerar flera samhälleliga instanser och yrkesgrupper. Arbetsterapeuter har utvecklat speciella kunskaper om hur sysselsättning och meningsfull aktivitet kan användas i terapeutiskt syfte för handikappade, skadade och sjuka personer som förlorat sin förmåga till ett självständigt och aktivt liv. LÄS MER

 5. 5. The Tree Theme Method - An Occupational Therapy Intervention Applied in Outpatient Psychiatric Care

  Detta är en avhandling från Birgitta Gunnarsson

  Författare :Birgitta Gunnarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Occupational therapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Arbetsterapi; creative activities; evaluation; life storytelling; mental health; occupational therapy; therapeutic realtionship; therapeutic relationship.; Creative activities;

  Sammanfattning : Abstract The Tree Theme Method (TTM), based on occupational therapy, creative activities and life storytelling, implies that the client draws and paints trees representing certain periods in their life. The paintings are used as a starting point for the client to tell their life story with focus on everyday occupations (occupational storytelling) and shaping plans for their future (occupational story making). LÄS MER