Sökning: "occupational health and safety"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden occupational health and safety.

 1. 1. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 2. 2. Safety leadership in the construction industry Managing safety at Swedish and Danish construction sites

  Detta är en avhandling från Gothenburg : University of Gothenburg

  Författare :Martin Grill; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational safety; safety leadership; construction manager; participative leadership; rule-oriented leadership; transformational leadership; transactional leadership; passive leadership; safety climate;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and describe essential components of safety leadership behavior in the construction industry in Sweden and Denmark. The methods used were semi-structured interviews, cross-sectional and longitudinal questionnaire studies, and behavioral observations. LÄS MER

 3. 3. Human factors in mechanized cut-to-length forest operations

  Detta är en avhandling från Gothenburg : University of Gothenburg

  Författare :Carola Häggström; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Although forest operations research has a more than 50-year-long tradition in the field of human factors, there is a current decline in resources put on continuous and systematic human factors research. Therefore, the overall aim of this thesis was to contribute new knowledge on working conditions in mechanized cut-to-length logging operations and their relationship to system performance. LÄS MER

 4. 4. Interprofessional Collaboration in Health Care Education and Practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Lindh Falk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Interprofessional collaboration is of global interest for addressing to the complex health care needs and improving patient safety in health care. Professionals have to develop collaborative skills and the ability to share knowledge. LÄS MER

 5. 5. Health hazards and cancer in relation to occupational exposures among Swedish seafarers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karl Forsell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; seafarer; work environment; mesothelioma; lung cancer; hematologic malignancy; benzene;

  Sammanfattning : This thesis explores health hazards for seafarers in the Swedish merchant fleet, and occupational risks for lung cancer, mesothelioma and hematologic malignancy (HM). A special focus has been exposure to benzene and biomarker levels for work on product or chemical tankers during the mid-1990’ies. LÄS MER