Sökning: "occupational exposure"

Visar resultat 1 - 5 av 317 avhandlingar innehållade orden occupational exposure.

 1. 1. Monitoring of occupational exposure to antineoplastic drugs

  Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine, and Psychiatric Epidemiology Department of Laboratory Medicine Lund University

  Författare :Maria Hedmer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; industrial medicine; Occupational health; plasma; urine; renal clearance; risk evaluation; biological monitoring; air monitoring; wipe sampling; occupational exposure; ifosfamide; antineoplastic drugs; cyclophosphamide; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cytostatika är en grupp läkemedel som är vanligt förekommande inom sjukvården. Cytostatika används framför allt vid behandling av olika cancersjukdomar, men kan också användas för att behandla andra sjukdomar t. ex. reumatiska sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Biomarkers of aromatic isocyanates in exposed workers

  Detta är en avhandling från Divison of Occupational and Environmental Medicine and Psychiatric Epidemiology

  Författare :Pernilla Lind; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adducts; biomarkers; exposure; occupational; methylenediphenyl diisocyanate; toluene diisocyanate; amines; isocyanates; polyurethane; Gas chromatography; mass spectrometry; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Isocyanater är en grupp kemiska ämnen som används vid tillverkning av polyuretanplast (PUR). PUR ingår bland annat i färg, lim, lack och skumgummi, vilka förekommer i många olika produkter i vår miljö. Produktionen och användningen av PUR-produkter ökar. LÄS MER

 3. 3. Isocyanates - assessment of human exposure

  Detta är en avhandling från Division of Working Environment, Lunds Institute of Technology, S-221 00, Lund, Sweden

  Författare :Håkan Tinnerberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Analytical chemistry; Analytisk kemi; exposure; biomonitoring; occupational; isophorone diisocyanate; hexamethylene diisocyanate; methylenediphenyl diisocyanate; toluene diisocyanate; amines; aminoisocyanates; polyurethane; isocyanates; Liquid chromatography; Environmental technology; mass spectrometry;

  Sammanfattning : Isocyanates are used mainly for manufacturing of polyurethane (PUR) foams, lacquers, elastomers and glues. The production of PUR exceeds 2 million tonnes per year and is increasing. Occupational exposure to isocyanates are associated with respiratory disorders. LÄS MER

 4. 4. Levels of brominated flame retardants in humans and their environment : occupational and home exposure

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Marie Karlsson; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PBDE; BTBPE; DeBDethane; plasma; air; dust; Northern fulmar; egg; household; occupational exposure; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Plasma from workers at an electronic dismantling plant were analysed for tri- to heptaBDEs (brominated diphenyl ethers), during 18 months. The different exposed groups showed concentrations ranging from 0.06to 2.8 ng g-1 (l. LÄS MER

 5. 5. Polyurethane - occupational exposure, biomarkers and symptoms

  Detta är en avhandling från (Margareta Littorin), Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital, S- 221 85 Lund, Sweden

  Författare :Margareta Littorin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spray; polyurethane; nose; metabolites; lung function ; lower airways; inflammation; heat; glue; genetic polymorphism; di isocyanate; Antibodies; biomarkers; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; symptoms;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Isocyanater kan orsaka arbetsrelaterad astma, rinit och ¨allergisk¨ lunginflammation. De mekanismer som ligger bakom initieringen av dessa tillstånd och relationerna mellan exponering och effekt är dock otillräckligt kända. Det vore värdefullt att kunna mäta exponering och risk med biologiska metoder. LÄS MER