Sökning: "occupancy strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden occupancy strategy.

 1. 1. Lighting Control Systems to Save Energy in the non-Residential Sector : State-of-the-art, Field Studies, and Simulations

  Detta är en avhandling från Division of Energy and Building Design

  Författare :Niko Gentile; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10-27]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Indoor lighting; lighting control system; lighting control; energy sav; energy eff; user acceptan; degree of acceptance; human factor; occupancy strategy; presence strategy; absence strategy; daylight harvesting; daylight-linked; daylight; photoelectric dimming; photosensor; manual switch; functional illumination; standby;

  Sammanfattning : This thesis examines the energy-saving potential for lighting when using traditional indoor LCSs in non-residential buildings. In the study, an overarching theoretical framework is used that distinguishes between energy efficiency and energy saving, as well as between energy use for lighting and functional illumination. LÄS MER

 2. 2. Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Alan Kabanshi; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Intermittent airflow; Indoor air quality; Perceived air quality; Thermal sensation; thermal comfort; Air movement acceptability; Convective cooling; Cooling effect.; Intermittent luftflöde; Luftstrålar; Upplevd luftkvalitet; Termisk komfort; Acceptans av luftrörelser; Konvektiv kylning; Kyleffekt.;

  Sammanfattning : Spaces with high occupancy density like classrooms are challenging to ventilate and use a lot of energy to maintain comfort. Usually, a compromise is made between low energy use and good Indoor Environmental Quality (IEQ), of which poor IEQ has consequences for occupants’ health, productivity and comfort. LÄS MER

 3. 3. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. LÄS MER

 4. 4. Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Karin Hedin; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gentrification; polarization; neoliberalism; housing policy; Bostadspolitik; filtrering; gentrifiering; nyliberalism; polarisering;

  Sammanfattning : Ever since the term ‘gentrification’ was coined by Ruth Glass in 1964 this specific form of socio-economic change has attracted much attention within the social sciences, not least from geographers and sociologists. This has generated a rich discussion on the mechanisms behind the process and, to a lesser extent, a debate on positive and negative outcomes of gentrification. LÄS MER

 5. 5. Gård, gräns, giftermål : Familjestrategiers betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Västergötland ca 1640-1880

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Madeleine A Bonow; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; Farms; marriage strategies; field-systems; boundaries; territoriality; kinship; social class; Bourdieu; Sweden; 17th-; 18th - and 19th century; Västergötland; Norra Åsarp;

  Sammanfattning : This dissertation deals with property rights and the implications of these for people, landscape and settlement in Norra Åsarp Parish in the province of Västergötland.The overarching aim of the thesis is to investigate systems of social rules and how these influence the structure of settlement and land use/ownership. LÄS MER