Sökning: "observation models"

Visar resultat 1 - 5 av 246 avhandlingar innehållade orden observation models.

 1. 1. Models in Neutrino Physics Numerical and Statistical Studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Johannes Bergström; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neutrino mass; lepton mixing; Majorana neutrinos; neutrino oscillations; neutrinoless double beta decay; statistical methods; Bayesian inference; model selection; effective field theory; Weinberg operator; seesaw models; inverse seesaw; right-handed neutrinos; renormalization group; threshold effects.; Neutrinomassor; leptonblandning; Majorananeutriner; neutrinooscillationer; neutrinol¨ost dubbelt betas¨onderfall; statistiska metoder; Bayesisk inferens; modellval; effektiv f¨altteori; Weinbergoperator; seesawmodeller; invers seesaw; högerhänta neutriner; renormeringsgrupp; tröskeleffekter.;

  Sammanfattning : The standard model of particle physics can excellently describe the vast majorityof data of particle physics experiments. However, in its simplest form, it cannot account for the fact that the neutrinos are massive particles and lepton flavorsmixed, as required by the observation of neutrino oscillations. LÄS MER

 2. 2. Intelligence and models for cognitive development

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statistiska institutionen

  Författare :Linda Wänström; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; intelligence; cognitive development; sample size; multilevel models; latent growth curve models; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik; statistik; Statistics;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on cognitive development. In papers I and II, I study a special model, the second order latent growth curve model, that can be used to study cognitive development. Algebraic expressions for the variance of the estimation of slope differences are given. LÄS MER

 3. 3. Explicit Influence Analysis in Crossover Models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Statistics, Stockholm University

  Författare :Chengcheng Hao; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; explicit maximum likelihood estimate; generalised mixed linear model; influential observation; perturbation scheme; statistical diagnostics; statistik; Statistics;

  Sammanfattning : This dissertation develops influence diagnostics for crossover models. Mixed linear models and generalised mixed linear models are utilised to investigate continuous and count data from crossover studies, respectively. LÄS MER

 4. 4. Travelling Business Models : On adapting business models to new contexts

  Detta är en avhandling från Division of Innovation Engineering, Department of Design Sciences

  Författare :Kajsa Ahlgren Ode; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-04]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; affärsmodell; innovation; översättning; hållbarhet; process; solenergi; business model; innovation; translation; sustainability; process; solar energy;

  Sammanfattning : “Fråga mig inte var jag kommer ifrån, fråga mig var jag känner mig hemma”. Citatet är hämtat från en TED presentation av Taiye Selasi som handlar om att vissa människor känner sig hemma på flera ställen i världen samtidigt. Inte nödvändigtvis där de kommer från. LÄS MER

 5. 5. Supersymmetry vis-à-vis Observation Dark Matter Constraints, Global Fits and Statistical Issues

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Yashar Akrami; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; supersymmetry; cosmology of theories beyond the Standard Model; dark matter; gamma rays; dwarf galaxies; direct detection; statistical techniques; scanning algorithms; genetic algorithms; statistical coverage; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Cosmology; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Kosmologi; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik Astropartikelfysik; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Sammanfattning : Weak-scale supersymmetry is one of the most favoured theories beyond the Standard Model of particle physics that elegantly solves various theoretical and observational problems in both particle physics and cosmology. In this thesis, I describe the theoretical foundations of supersymmetry, issues that it can address and concrete supersymmetric models that are widely used in phenomenological studies. LÄS MER