Sökning: "nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet nyström.

 1. 1. Photon emission spectroscopy of ion-atom collisions

  Författare :Bo Nyström; [1995]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1995:Nyström;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) in the gastrointestinal tract in man

  Detta är en avhandling från Max Nyström Dept of Surgical pathophysiology, Malmö university hospital SE 295 02 Malmö Sweden

  Författare :Max Nyström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; elastase inhibitors; human leukocyt proteases; Plasma protease inhibitors; NGAL; Ulcerative colitis; Antileukoprotease; IBD; traumatologi; ortopedi; traumatology; orthopaedics; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Kirurgi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan urminnestider har vi utsatts för attacker av virus, bakterier och andra för kroppen skadliga ämnen. Som svar på detta har kroppen utarbetat ett speciellt försvarssystem, det så kallade immunsystemet. LÄS MER

 3. 3. Laminins in blood vessel development and disease -functional aspects in angiogenesis, atherosclerosis, and muscular dystrophy

  Detta är en avhandling från Lund University Experimental Science

  Författare :Alexander Nyström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vasculature; angiogenesis; Medicine human and vertebrates ; disease; LG domains; Laminin; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Basement membranes are sheet like extracellular matrices that underlie or surround many cell types. They are crucial for key cellular events such as cell migration, proliferation, survival and differentiation. Vital components of all basement membranes are laminins, heterotrimeric combinations of different laminin chain isoforms. LÄS MER

 4. 4. Synthesis and characterization of dendritic architectures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Andreas Nyström; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : The goal of this work was to synthesize different dendritic architectures and evaluate the effect from the dendrons on the material properties. The work presented in this licentiate thesis, Synthesis and Characterization of Dendritic Architectures, is divided into major parts. LÄS MER

 5. 5. Aspects of improving punctuality from data to decision in railway maintenance

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Birre Nyström; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : The increasing demand for transportation and sustainability makes railways attractive. The ongoing deregulation of state-owned railways means that many new organisations are entering the railway sector. LÄS MER